Kristi Teder,

Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“

Eesti Käsitööõpetajate Selts “Aita” sügisseminar “Pärimus ja haridus ” toimus 21.oktoobril Türi Kultuurimajas. Seminar oli pühendatud pärandkultuuriaastale 2013. Sellega liitusid Eestimaa käsitööõpetajad koostööpartneri, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt kutsutud üle-eestilise projektiga, Käsitöökojad 26.oktoobril. Teema käsitles pärandkultuuri püsimajäämise võimalusi tänapäeva maailmas. Anu Pinki ettekanne viis kuulajad meie esivanemate esemelise ja käelise pärandi juurde. Säilinud esemete kaudu saame teada, mida tehti (esemeid), aga vähem on uuritud käelist pärandit, oskuste omandamist pere ringis või meistri käe all. Käeliste oskuste edasikandumine toimus enamasti meister-õpipoiss meetodil. Tehnoloogia arenguga, käsiraamatute ja õpikute levikuga on katkenud meie esivanemate oskuste pärandamine. Sageli ei jõua need meieni algupäraselt. Anu Pink selgitas käsitööõpetajatele pärandtehnoloogia uurimise võimalusi,  kutsus märkama inimesi, kes on oma käelises tegevuses uue eseme loomisel säilitanud esivanemate pärandatud tehnoloogilisi võtteid.  Ta innustas õpetajaid koos õpilastega rohkem pöörduma muuseumite kogude poole, tegema välitöid, analüüsima kriitiliselt õppekirjandust.

Lektor Kaidi Holmi teemaks oli autoriõigusest pärimuskultuuris. Ta käsitles selle emotsionaalseid, eetilisi ja juriidilisi aspekte. Seminaril osalejad arutlesid, kes on autor, mis on teos. Pildistamise ja salvestamise ning selle avaldamise õigus puudutab iga õpetajat, kes loob uusi õppevahendeid ja näidiseid tunnitöö edukaks läbiviimiseks. Saadi teada autoriõiguse ja omandiõiguse erinevusest ning autori õigusest saada autoritasu. Teame, et sageli ei peeta autorluse tavast kinni ning esineb plagiaate, piraatkoopiaid, esemete teadlikku ja ebaseaduslikku teoste kopeerimist ning nende müüke. Kuna Kaidi Holm on ka ise loominguline inimene, siis olid tema näited tegelikkusest ilmekad ja mõtlemapanevad. Vestluses selgus, et autoriõiguse küsimusega on käsitööõpetajad sageli kimpus olnud. Loomeinimesed ei ole tõsiselt süüvinud õigusaktidesse, aga hilinenud tarkus nõuab suurt asjaajamist. Seminaril tunnustati head võimalust saada keerulistest asjadest lihtsamalt aru.

Seminari käigus külastati ka tekstiilikunstnik Resa Tiitsmaa Nukutuba ja Eesti Ringhäälingumuusemi.Türi Toimetulekukooli käsitöö ja kunstiõpetajad tutvustasid nende kooli eripära, kus on loodud kaasaegsed võimalused erivajadustega noorte õpetamiseks. Suurt rõhku on pööratud tegevusteraapiale. Käeline tegevus aitab õpilasel paremini toime tulla teistes õppeainetes. Seminari tööpäeva mahutati ka seltsi üldkoosolek. Koosolekul tutvustati uusi liikmeid, õnnitleti juubilare, esitleti seltsi logo stiiliraamatut, ning kinnitati seltsi uus juhatus.

Konverentsil pakkus uut käsitööalast kirjandust ja käsitöõpikuid Saara kirjastus.

Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ konverentsi toetas Eesti Kultuurkapital.