PÜÜK 6 “Õpetajast õpipoisiks”

Programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“

ÜHENDUSED ÜLETAVAD PIIRE

Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev (PÜÜK) (töökogemuslik päev teadmiste vahetamiseks ning tegevusele innustamiseks).

Eesmärk on luua aktiviseeriv ja koostöine õpikeskkond, mis

  • tutvustab tehnoloogia arengut ja inimese rolli muutumist tööprotsessis;
  • aitab jagada kogemusi;
  • võimaldab luua tähendusi võrgustikupõhisele koostööle.

Sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, üldhariduskoolide õpetajad, kutsehariduse koolides üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad, koolijuhid.

Läbiv teema: „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“

Aeg: 20. märts 2014 10:30-16:00

Koht: (vali sobiv)

  • Tallinna Teeninduskool (Majaka 2)
  • Tartu Kutsehariduskeskus
  • Kuressaare Ametikool

Registreerimine

Täpsemad kavad registreerimislehel ja allpool …

 


Posted

in

by

Tags: