Riiklike õppekavade muutmine

Haridus- ja teadusministeeriumi põhjendatud vastustega laekunud tagasisidega arvestamise või arvestamata jätmise kohta saab tutvuda õppekavaveebis.

Teie küsimustele on valmis vastama ja täpsemat infot jagama üldhariduse valdkonna peaeksperdid ja nõunikud:

Hele Liiv-Tellmann (hele.liiv-tellmann@hm.ee, 735 0674)– keel ja kirjandus, põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa, valikõppeained ja -kursused
Kertu Tort (kertu.tort@hm.ee, 735 4067) – kehaline kasvatus, kunstiained, tehnoloogia
Liia Varend (liia.varend@hm.ee, 735 0636) – loodusained
Helle Hallik (helle.hallik@hm.ee, 7354085) – matemaatika, informaatika
Mare Oja (mare.oja@hm.ee, 735 4066) – sotsiaalained, riigikaitseõpetus, religiooniõpetus
Marika Peekmann (marika.peekmann@hm.ee, 735 4051) – võõrkeeled
Kristiina Paist (kristiina.paist@hm.ee, 735 0242) – põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava


Posted

in

by

Tags: