Tehisaru rakendamisest üldhariduskoolides

HTM näeb tehisaru kasutuselevõtus hariduse valdkonnas nii võimalusi kui ohte. Koolidesse on juba tehisintellekt juba jõudnud, eelkõige viimase aasta jooksul kättesaadavaks muutunud uue põlvkonna tekstirobotite tõttu. Oleme valdkonna ekspertidega pannud kokku esialgsed juhised https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/meediapadevus/tekstirobotid-koolis#tekstirobotid-oppimi.

Koostöös Harnoga on toimunud esimene veebiseminar https://www.youtube.com/watch?v=CJIvVR7iM6w&feature=youtu.be  ja Harno koolituskeskus integreerib tehisintellekti teemat läbivalt kõikidesse relevantsetesse koolitustesse oma koolitusportfellis https://harno.ee/opetajale/digikoolitused.

Süsteemsemat haridust toetavat tehisintellekti kasutuselevõttu püüame järgmisest aastast algavalt perioodil võtta personaalsete õpiteede programmiga, mille raames on plaanis piloteerida mh ka tehisintellektil põhinevaid õpiabiteenuseid. Nende programmide koostamine aga alles käib, täpsemad viited leiate siit
https://www.hm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/tehnoloogilise-arengu-juhtimine/digipoore-ja-digitaliseerimine


Posted

in

by

Tags: