Arhiiv kuude lõikes: veebruar 2021

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse kohtumine Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse liikmetega 22. veebruar 2021

22. veebruaril kohtusid Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse liikmed. Kohtumine toimus videokoosolekuna. Kohtumise eesmärgiks oli juhatuste vahelise sideme loomine ning võimalike ühiste tegevusvaldkondade väljaselgitamine. Oluliseks arutlusteemaks oli õpilaste ja õpetajate toimetulek COVID-19 tingimustes.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 03. veebruar 2021

Koosoleku esimeses osas olid kaasatud kutsutud esindajad Eesti Õpetajate Liidust ja Eesti Haridustöötajate Liidust. Koosoleku käigus vormistati ühispöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole õpetajate vaktsineerimise osas.

Koosoleku teine osa jätkus vaid Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse liikmetega, mille käigus täpsustati ÕÜKK 2021. a. tegevuskava. Juhatus otsustas mitte saata haridus- ja teadusminister Liina Kersnale eelmise ministriga kohtumisel kasutatud küsimusi. Täpsustati lähenevate kohtumiste ajad Õpilasesinduste Liidu Juhatusega ja Lastevanemate Liidu Juhatusega. Fookusteemaks on suvekooli koostööpunktid. Samuti otsustati jätkata ÕÜKK juhatuse parema sisevaate projektiga Martin Tiidelepa kaasabil.

Kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga 02. veebruar 2021

02. veebruaril kohtus Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus, koos Eesti Haridustöötajate Liidu ja Eesti Õpetajate Liidu esindajatega värske haridus- ja teadusministri Liina Kersnaga.

Peamiselt oli arutluse all Haridus- ja Teadusministeeriumi COVIDist väljumist toetavate tegevuste plaan ning põhikooli lõpueksamite läbiviimise korra ajutine muutmine tulenevalt käesoleval õppeaastal kujunenud olukorrast.