Arhiiv kuude lõikes: august 2021

Tagasivaade haridusühenduste suveseminarile 6.-7. august 2021

Ja mööda saidki need kaks vahvat päeva kaunis Läänemere rannas Kosmonautika puhkekeskuses. Oli sisukaid arutelusid, lõbusaid tegevusi ja kindlasti palju rõõmu võimalusest taaskorda vanu ja uusi tuttavaid silmast silma näha.

Seminari avas Kristin Parts, kes dirigeeris kogu üritust. Seejärel edastas video teel oma tervitussõnad haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Päeva sisuline osa algas kolme väga põneva ettekandega: “Digiprügi ja GDPR” – Birgy Lorenz, “Videoõps” – Kristo Siig, “Viha ja Konflikt” Aivar Haller. Teemakäsitlused olid väga põnevad ning kuulajates soovi rohkem teavet saada, mis avaldus suures hulgas küsimustes. Seejärel toimusid töötoad, mille eesmärgiks oli jagada kogemusi ja nippe, kuidas rasketes olukordades oma igapäevatööga paremini hakkama saada ning oma tööd tõhusalt organiseerida. Töötubade läbiviijateks olid Seeda Randroo, Kristina Sanin ja Marika Aalja.

Õhtu lõpus sai läbi aktiivse tegevuse Maret Pihu ja Katrin Mägi juhendamisel ülevaate Liikuma kutsuva kooli tegevusest.

Teisel päeval oli suurem rõhk haridusühenduste tegevuse toetamiseks. Päev algas Katrin Aava ettekandega “Õpetajaameti maine ja haridusühendus te atraktiivsus”. Sellele järgnesid erinevad töötoad, milles käesitleti teemasid haridusühenduste tegevuse parendamiseks ning tutvustati praktikapõhiselt heade koostööprojektide koostamist. Töötubasid viisid läbi Katrin Aava, Kaidi Holm, Kristin Parts, Andry Kikkull, Ülle Seevri, Katrin Kivisild, Ana Valdmann ja Raili Vilt.

Suur tänu kõikidele korraldajatele, osalejatele ning ettekannete ja töötubade läbiviiatele! Eriline tänu HARNO poolsele projektijuhile Kristi Päevale!

Kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga 13. august 2021

13.08 toimus järjekordne kohtumine minister Liina Kersnaga. Arutati päeva poliitilistel kui ka ettevaatavatel teemadel.

Koostööpäevadel oli võimalus esitada küsimus ministrile. Kõik küsimused said ministrile saadetud ning said kirjaliku vastuse. Mõned küsimused esitati ka veel nädala jooksul hiljem ja tekkisid kohtumise käigus. Kohtumise käigus arutamata jäänud küsimustele saabuvad vastused kirjalikult nädala jooksul.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmed olid esimesed, kes nägid esialgset versiooni kujundatud uuest juhisest haridusasutustele, et me saaksime üheskoos hoida koolid turvaliselt avatuna. Rääkisime vaktsineerimisest, testimisest ja üldisemalt koolikorraldusest covidi ajal üld- ,huvi- kui ka kutsehariduses.

Arutluse all olid ka järgmised teemad:
– tasuta kursustest õpilastele nagu olid kordamiskursused kooli lõpetajatele- läbirääkimiste seisus, loodetavasti uuel kevadel kordub;
– õpetajate kvalifikatsiooni tagamisest, palga tasemed- ootab nii poliitilist otsust kui ka ülikoolide ja koolide koostööd;
– digiõppevarast- Opiq, E-koolikott, arendus käib;
– kultuuriranitsast ja üldisemalt muuseumiõppest.

Kuna HTM-s toimuvad struktuuri muudatused, siis on planeeritud kohtumine kantsleri ja asekantsleriga.