Põnevat ja rõõmsat uut kooliaastat!

Uut õppeaastat iseloomustavad märksõnad on keeleõpe, digipööre ja koolirahu. Venekeelsetesse lasteaedadesse jõuab rohkem eestikeelseid õpetajaid, eesti keele e-õppe võimalusi on rohkem kui kunagi varem ning digipööret suunatakse terviklikult, alates koolide IT taristute uuendamisest ja seadmetega varustamisest kuni e-õppevara loomise ja kasutajate digipädevuste suurendamiseni. Koolirahu kindlustamiseks tõhustab riik kiusuennetusprogrammide elluviimist ja annab õpetajatele suurema õiguse koolis turvalisuse tagamiseks. Lisaks paljud teised tegevused, millest saab täpsemalt lugeda kirjale lisatud uue õppeaasta tegevuste ülevaatest.

Alltoodud viidetelt leiate ka põhjalikuma ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevustest ning kaks värsket analüüsi – õpetajaskonna tööalasest liikuvusest ning andekatest Eesti hariduses:

 

 Haridus- ja Teadusministeerium