Autor: Priit Pensa

 • Õpetajate Ühenduste Koostöökoja üldkoosolek 17.05.2023

 • Õppekavade rakendumist toetavate õppeprotsesside kirjelduste koostamise töörühmad

  Põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade muudatused on tänaseks Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud ning järgmiseks suureks Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtmiseks on mitmekülgse toe pakkumine koolidele uuenduste toomisel oma igapäevatöösse. Õpetajate toetamiseks ja koolidele suuniste andmiseks otsitakse täna erinevate profiilidega eksperte, kelle abil luua metoodilised juhendmaterjalid, kus esitatakse soovituslik õppesisu, soovitused õpitulemuste klassiti järjestamiseks ning ettepanekud meetodi-…

 • Koostöökoja vahetund 23.03.2023

 • Riiklike õppekavade muutmine

  Haridus- ja teadusministeeriumi põhjendatud vastustega laekunud tagasisidega arvestamise või arvestamata jätmise kohta saab tutvuda õppekavaveebis. Teie küsimustele on valmis vastama ja täpsemat infot jagama üldhariduse valdkonna peaeksperdid ja nõunikud: Hele Liiv-Tellmann (hele.liiv-tellmann@hm.ee, 735 0674)– keel ja kirjandus, põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa, valikõppeained ja -kursusedKertu Tort (kertu.tort@hm.ee, 735 4067) – kehaline kasvatus, kunstiained, tehnoloogiaLiia…

 • Talvine koostööpäev Rakveres 2023

  Koostöökoja liikmed kogunesid 06. jaanuaril 2023 talvisele koostööpäevale äsja valminud Rakvere Riigigümnaasiumis. Meid võttis soojalt vastu koolijuht Liisa Puusepp, kes andis lühiülevaate kooli õppetöö korraldusest. Seejärel saime tutvuda veel viimast lihvi saava koolimajaga. Koostööpäeva koolitajaks oli Rakvere Teatri näitleja Tiina Mälberg. Koolituse käigus saime põneva sissevaate kõnetehnikasse ning tegime läbi mitmeid huvitavaid harjutusi. Koostööpäeva lõpus…

 • Jõulutervitus