Autor: urmash

 • Sügisseminar “Hea une heaks”

  Sügisseminar “Hea une heaks”

  Sündmus “Hea une heaks” toimus Eesti Tervisemuuseumis 14. oktoobril 2023. Sügisseminar algas kell 10.00 ja kestis 16.00-ni.  Sündmuse eesmärk oli teadvustada une tähtsust ja muuta õpetaja unehügieeni tõhusamaks. Samuti koostada avalikult kättesaadav õppematerjal. Nimetatud laupäeval toimus sisukas hea une hoidmise koolitus, kus osalesid emakeele ja kunstitundi andvad õpetajad. Parim asi algava päeva alustamiseks on hästi magatud…

 • EKKL poolt korraldatud koolitus toimus augustikuus.

  EKKL poolt korraldatud koolitus toimus augustikuus.

  14.-18. augustil toimusid Kadrinas, Lääne-Virumaal rahvusvahelised suvekursused. Kursuse käsitletavad teemad olid valitud silmas pidades uut liikumisõpetuse ainekava.  Osalemas oli üle 100 õpetaja. Koolitajad olid lisaks kohalikele koolitajatele nii USA-st kui ka Leedust. Vibulaskmine, korvpall, kergejõustik, maadlus, CrossTraining, toitumine, sulgpall, ultimate frisbee, rahvatants, ujumisõpetuse teooria, multikultuursed mängud, lastejooga ja kiiking on vaid väike osa kursusel läbitud teemadest. …

 • Eesti Tööõpetajate Seltsi ja Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA suvekursus

  Eesti Tööõpetajate Seltsi ja Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA suvekursus

  14.-16. augustil toimus Tõrvas Eesti Tööõpetajate Seltsi ja Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA suvekursus.   Asukoht: Tõrva  Osalejad: Kokku 80 töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat ja käsitöö- ja kodunduse õpetajat  Tegevused: 14 põnevat töötuba ja meeleolukad külastused Üks selle suvekursuse tipphetkedest oli Ly Laanemetsa loeng teemal “Lina üheksa surma ja muu mulgipärane õpilastele tuttavaks”. Ly Laanemets MTÜ-st Lilli Looduskeskus…

 • Eesti prantsuse keele õpetajate seltsi suvepäevad

  Osales 22 õpetajat erinevatest piirkondadest üle Eesti (Tartu-, Rapla-, Saare-, Lääne- ja Harjumaalt) ning külalistena 6 õpetajat Soome prantsuse keele õpetajate seltsist. Esimese päeva töötubades keskendusime eelkõige uutele tehnoloogiatele nagu tehisintellekti kasutamine keeletunnis ning robotite kaasamine keeletundi. Tehisintellekti puhul arutasime selle eetilise ja ebaeetilise kasutamise üle ning katsetasime, kuidas rakendada tehisintellekti (konkreetsemalt ChatGPT-d) tagasisidestamisel. Robotite…

 • HTM tulemusaruanne 2022

  Tulemusaruande analüütiline lisa, annab hea ülevaate iga HTMi poliitikavaldkonna põhistatistikast ja teeb sissevaate probleemide olemusse. Lisa täiendab HTMi tulemusaruandeid, mis keskenduvad 2022. a tulemusvaldkonna ja programmide eesmärkide saavutamise seisule.  

 • Tehisaru rakendamisest üldhariduskoolides

  HTM näeb tehisaru kasutuselevõtus hariduse valdkonnas nii võimalusi kui ohte. Koolidesse on juba tehisintellekt juba jõudnud, eelkõige viimase aasta jooksul kättesaadavaks muutunud uue põlvkonna tekstirobotite tõttu. Oleme valdkonna ekspertidega pannud kokku esialgsed juhised https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/meediapadevus/tekstirobotid-koolis#tekstirobotid-oppimi. Koostöös Harnoga on toimunud esimene veebiseminar https://www.youtube.com/watch?v=CJIvVR7iM6w&feature=youtu.be  ja Harno koolituskeskus integreerib tehisintellekti teemat läbivalt kõikidesse relevantsetesse koolitustesse oma koolitusportfellis https://harno.ee/opetajale/digikoolitused. Süsteemsemat…