Autoriarhiiv: urmash

Haridusühenduste suveseminar 2023

Haridusühenduste suveseminar on iga-aastane sündmus, kus haridustöötajad erinevatest ainevaldkondadest saavad kokku, et jagada oma kogemusi, õppida uusi teadmisi ja oskusi ning luua uusi kontakte. Sel aastal toimub suveseminar 2.-4. augustil Toila Spa Hotellis ja selle teemaks on „Kavast kvaliteetse teostuseni“. Suveseminari eesmärk on anda osalejatele praktilisi näpunäiteid ja tööriistu, kuidas planeerida ja läbi viia kvaliteetset õppetööd, mis arvestab õppijate individuaalseid vajadusi, huve ja eesmärke. Suveseminari kava on mitmekesine ja huvitav, sisaldades nii ettekandeid, töötubasid kui ka arutelusid. Mõned näited suveseminari tegevustest on:

  • „Õppekava arendamine ja uuendamine: miks, kuidas ja millal?“ – ettekanne õppekavaarenduse spetsialistilt, kes tutvustab õppekavaarenduse põhimõtteid, protsesse ja väljakutseid ning annab soovitusi, kuidas luua kaasaegne ja paindlik õppekava, mis vastab nii riiklikele nõuetele kui ka õppijate ootustele.
  • „Õpetamise metoodika ja didaktika: kuidas valida sobivaid meetodeid ja vahendeid?“ – töötuba, kus osalejad saavad tutvuda erinevate õpetamise meetodite ja vahenditega ning proovida neid ise praktiliste ülesannete lahendamisel. Töötoa eesmärk on anda osalejatele ideid ja inspiratsiooni, kuidas muuta oma õpetamist huvitavamaks, efektiivsemaks ja lõbusamaks nii endale kui ka õppijatele.
  • „Õpilaste kaasamine ja motiveerimine: kuidas luua positiivne ja toetav õpikeskkond?“ – arutelu, kus osalejad jagavad oma kogemusi ja mõtteid, kuidas luua klassiruumis või veebis selline õpikeskkond, mis soodustab õpilaste aktiivset osalemist, koostööd ja enesearengut. Arutelu eesmärk on leida ühiseid probleeme ja lahendusi, samuti tunnustada häid praktikaid.

Suveseminari lõpus toimub pidulik õhtusöök ja meelelahutusprogramm, kus osalejad saavad lõõgastuda, nautida head muusikat ja seltskonda ning vahetada muljeid suveseminari kohta. Suveseminar on suurepärane võimalus arendada oma professionaalsust, laiendada oma silmaringi ja suhtlusvõrgustikku ning veeta mõnusalt aega kolleegidega. Kui oled huvitatud suveseminarist osa võtma, siis registreeri end kiiresti, sest kohtade arv on piiratud!

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda ja Harno ühine koostööseminar

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda ÕÜKK Harno ühine veebiseminar toimus 27.11. 

Teemadeks: Harno koolituskeskuse arendustegevused ja tulevikuplaanid. Eksamite infosüsteem. Õppevara tegevused Harnos.

Arutelu gruppides: Milline võiks olla unelmate täiendusõpe? Kuidas Sina õpetajana arendad oma aines digipädevust? MIda sa selleks vajaksid? Mis toidab head koostöövõrgustikku (seest- ja väljaspoolt)? 

Ühisseminari materjalid: Slaidid 

„Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“

Hea meel on tõdeda, et Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu liikmete poolt korraldatud festival „Noor insener“ sai 2020. a. Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklikul konkursil tunnustuse osaliseks!

Suur tänu kõigile festivalil osalejatele ja korraldajatele ning pöidlahoidjatele!

Oleme mitmeid kordi koostanud mahukaid taotlusi teaduse populariseerimise auhinna riiklikule konkursile, sellel korral märgiti meie tegevust ära.

Jõudu kõigile õpetajatele ja õpilastele ahelreaktsioonimasinate ehitmaiseks!

Tervitades

Mart Soobik

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit