Rubriik: Avalik kiri

 • Õpetajad soovivad HTMiga kokku leppida hea kaasamise tavad

  PRESSITEADE 17.02.2020 Õpetajad soovivad HTMiga kokku leppida hea kaasamise tavad 15. veebruaril 2020 toimus Paides Õpetajate Ühenduste Koostöökoja Mõttekoja kohtumine, kus arutleti Haridus- ja Teadusministeeriumiga strateegilise partnerluse lepingu sõlmimise üle. Leping eeldab aga kokkulepet hea kaasamise tavade osas. Kavandatava strateegilise partnerluse lepingu järgi peab Koostöökoda kooskõlastama mitmed haridusvaldkonna õigusaktid, samas peaks täna kahtekümmet õpetajate aineliitu…

 • Eesti Haridustöötajate Liit ja õpetajate aineliidud on üksmeelsel seisukohal

  PRESSITEADE 31.10.2019 Eesti Haridustöötajate Liit ja õpetajate aineliidud on üksmeelsel seisukohal, et põhikooli riiklikud lõpueksamid tuleb säilitada 15. oktoobril 2019 toimunud Riigikogu kultuurikomisjoni avalikul istungil ilmnes, et Eesti suurim haridustöötajaid koondav ametiühing, Eesti Haridustöötajate Liit (EHL), toetab sarnaselt õpetajate aineliitudega ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite säilitamist. Nimetatud organisatsioonide juhid pidasid vajalikuks seisukohti täpsustada ja ühtlustada ning…

 • ÕPETAJATE AINELIITUDE AVALIK PÖÖRDUMINE

  Eesti Vabariigi riigikogu kultuurikomisjon Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Mailis Reps ÕPETAJATE AINELIITUDE AVALIK PÖÖRDUMINE  9. septembril 2019 algatas Vabariigi Valitsus seaduseelnõu „Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE“. Meie, allakirjutanud, väljendame rahulolematust nimetatud seaduseelnõu valmimise viisi üle ning oleme algatatud eelnõu suhtes järgneval seisukohal. 1. Eesti Vabariigi suurim ressurss on…

 • Pöördumine Riigikogu poole

  Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmete seisukohavõtt õpitulemuste välishindamise ja ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite teemal. Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmed: Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühing, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühendus, Eesti Keemiaõpetajate Liit, Eesti Geograafiaõpetajate Ühing ja lisaks veel Eesti Emakeeleõpetajate Selts on avaldanud oma pahameelt 6. juunil 2019 avaldatud teate põhikooli lõpueksamite kaotmise kohta…

 • Põnevat ja rõõmsat uut kooliaastat!

  Uut õppeaastat iseloomustavad märksõnad on keeleõpe, digipööre ja koolirahu. Venekeelsetesse lasteaedadesse jõuab rohkem eestikeelseid õpetajaid, eesti keele e-õppe võimalusi on rohkem kui kunagi varem ning digipööret suunatakse terviklikult, alates koolide IT taristute uuendamisest ja seadmetega varustamisest kuni e-õppevara loomise ja kasutajate digipädevuste suurendamiseni. Koolirahu kindlustamiseks tõhustab riik kiusuennetusprogrammide elluviimist ja annab õpetajatele suurema õiguse koolis turvalisuse…

 • Aita luua homne Eesti

  Head ühenduste eestvedajad ja liikmed! Palun teie abi üleskutse „võta nööbist kinni ja jaga seda teadet“ elluviimiseks. Kui tead enda tutvusringkonnas inimesi, kellega seda infot jagada ja/või Sul tekib idee, kus võiks seda üleskutset levitada, siis loodame Sinu abile. Oluline on, et kutse üritusele „Aita luua homne Eesti“ jõuaks õigete inimesteni. Aita luua homne Eesti ürituste sari on…