Arhiiv kuude lõikes: aprill 2021

MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja koosolek 20.04.2021

Esimese päevakorra punktina andis ülevaate kohtumisest haridus- ja teadusministriga Krista Saadoja. Küsimused, mida ei jõutud koosviibimisel arutada saadeti hiljem ministrile vastamiseks.

Teises päevakorra punktis otsiti rühmatöö vormis lahendusi sellele kuidas teostada õppetööd hajutatud õppe printsiipi järgides. Koondatud mõtted edastati Haridus- ja Teadusministeeriumisse.

Krista Saadoja andis ülevaate haridusühenduste tegevustoetuste väljastamise kohta ning selgitas aruandevormi nõudeid.

Osalejatele jagati 18. maile 2021 planeeritud üldkoosoleku toimumise informatsioon.

Ingrit Keerma andis ülevaate ÕÜKK ja HARNO koostöös planeeritavast suveseminarist.

Jagati informatsiooni Eesti Digiõppevara mudel 2022+ toimumise kohta ning kutsuti üles liikmeid aktiivselt osalema selle raames toimivate töörühmade koosseisus. Diana Veskimägi (Eesti Haridustehnoloogide Liit) andis ülevaate opiq.ee osas Haridus- ja Teadusministeeriumile koostatud ühispöördumise kohta.

Koosoleku lõpus koostatud küsitluse tulemusel leidsid osalejad, et haridusühenduste esindajad võiksid aasta teises pooles kohtuda nii peaministri, kui ka presidendiga.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 13. aprill 2021

Tehti kokkuvõte kohtumisest haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga ning koostati vastav memo, mida jagatakse ÕÜKK liikmetega.

Otsustati vormistada ja koondada vastamata jäänud küsimused tervikuks ning edastada need Haridus- ja teadusministeeriumile.

Otsustati laiali saata 20. aprillil toimuva Õpetajate Ühenduste Koostöökoja üldkoosoleku kutse koos päevakorraga.

Kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga 13. aprill 2021

13. aprillil 2021 toimus Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmete kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga. Kohtumise eesmärgiks oli infopäringule vastamine pr ministri ja teiste ministeeriumi töötajate poolt. Eelnevalt oli haridus- ja teadusministrile edastatud koondatud küsimused, mis jagunesid kolme valdkonda – õppekorraldus ja hindamine, õpetajate järelkasv ja palgapoliitika ning õpikeskkond ja õppevara. Samuti oli võimalik koha peal antud teemade osas küsimusi esitada. Arusaadavalt käsitleti antud küsimuste raames ka põhjalikult distantsõppega seonduvaid probleeme.

Kohtumine toimus konstruktiivses ja sõbralikus keskkonnas ning lepiti kokku uus võimalik kohtumine järgmise õppeaasta alguses või vahetult enne seda, et siis juba põhjalikumalt mõningaid haridusvaldkonna murekohti lahti rääkida.

Kohtumisel vastamata jäänud küsimused edastatakse ministrile kirjalikult ning vastuseid nendele jagatakse hiljem ÕÜKK liikmetega.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 09. aprill 2021

Arutleti HTM-i poolt edastatud dokumentide „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” muutmine ja seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine“ eelnõu juurde üle. Krista Saadoja esitab täpsustavad küsimused ja arvamuse antud dokumentide kohta HTM-i.

Vormistati küsimused kohtumiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga. Krista saadoja esitab need eelnevalt HTM-i.