Haridustehnoloogide Suvekoolist

Informaatika- ja matemaatikaõpetajate suvekool 2023 möödus taas võrratus Narva-Jõesuus. Selle aasta teemad olid haridusliku erivajadusega õppijad, tehisaru ja lõiming koolis. Toimusid inspireerivad töötoad ja elavad paneelarutelud, kuid kõige kõrvalt jäi aega ka kolleegidega suhtlemiseks, uute tutvuste sõlmimiseks ning mõnusate vabaaja tegevuste nautimiseks. Suvekoolis sai Õpetajate Ühenduste koostöökoja ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel osaleda 20 haridustehnoloogi.

Paljude teemade puhul tuli tõdeda, et arvamused jäävad seinast-seina ja ühtseid kõigile sobivaid lahendusi pole olemas. Samas pakkusid teemakäsitlused uusi värskeid vaatenurki, mille järgi oma koolile sobivaid lahendusi otsima ja looma minna. Väga väärtuslikud olid reaalsed näited kuidas koolid üht või teist õppemetoodikat kasutavad või sarnast probleemi lahendavad. Samuti hetked kui tutvustati omanäolisi praktikaid, mida edukalt on koolides kasutatud.

Hästi jäid meelde Tartu Ülikooli murelahendajad, võimalusterohke Stemy keskkond matemaatika õppimiseks, ajupausid vahvate nuputamisülesannete või lõbusate liikumistegevustega, väga põnevad arutelud tehisaruga kaasnevate rõõmude ja murede üle, digiloovtööde kontseptsioon ja hindamispõhimõtted, programmeerimise õpetamine pikslikunstiabil ning sisukad lõimingunäited.

Kokkuvõtted digitaalsete märkmete ja kritseldamise abil koostas Reelika Väli. Küllap on paljudele tuttav tunne, kus koolitusel ülestähendatud materjalid jäävad hiljem sahtlisse vedelema ning neid ei vaadata kunagi. Reelika ütles, et on siiani proovinud seda lahendada digitaalsete märkmetega Wordi dokumenti, mille salvestas kindla süsteemi alusel oma koolituste kausta, et oluline info märksõna abil koheselt üles leida. Nüüd aga proovis Reelika kasutada märkmeteks tahvelarvutit ja Samsung Notes rakendust. Tahvelarvuti kergus on arvestatav boonus ning puutepliiats võimaldab teha lisaks visandeid ja joonistusi. “Minul on sageli tegemist oma tähelepanu ettekandele koondamisega, visandamine aitab mul aga paremini teemale keskenduda”, tõi Reelika välja kritseldamise eelised. Digitaalne kritseldamine osutus päris huvitavaks kogemuseks.

Kokkuvõttev postitus läks 24.08.23 üles Haridustehnoloogide FB gruppi. 

Haridusühenduste suveseminar 2023

Haridusühenduste suveseminar on iga-aastane sündmus, kus haridustöötajad erinevatest ainevaldkondadest saavad kokku, et jagada oma kogemusi, õppida uusi teadmisi ja oskusi ning luua uusi kontakte. Sel aastal toimub suveseminar 2.-4. augustil Toila Spa Hotellis ja selle teemaks on „Kavast kvaliteetse teostuseni“. Suveseminari eesmärk on anda osalejatele praktilisi näpunäiteid ja tööriistu, kuidas planeerida ja läbi viia kvaliteetset õppetööd, mis arvestab õppijate individuaalseid vajadusi, huve ja eesmärke. Suveseminari kava on mitmekesine ja huvitav, sisaldades nii ettekandeid, töötubasid kui ka arutelusid. Mõned näited suveseminari tegevustest on:

  • „Õppekava arendamine ja uuendamine: miks, kuidas ja millal?“ – ettekanne õppekavaarenduse spetsialistilt, kes tutvustab õppekavaarenduse põhimõtteid, protsesse ja väljakutseid ning annab soovitusi, kuidas luua kaasaegne ja paindlik õppekava, mis vastab nii riiklikele nõuetele kui ka õppijate ootustele.
  • „Õpetamise metoodika ja didaktika: kuidas valida sobivaid meetodeid ja vahendeid?“ – töötuba, kus osalejad saavad tutvuda erinevate õpetamise meetodite ja vahenditega ning proovida neid ise praktiliste ülesannete lahendamisel. Töötoa eesmärk on anda osalejatele ideid ja inspiratsiooni, kuidas muuta oma õpetamist huvitavamaks, efektiivsemaks ja lõbusamaks nii endale kui ka õppijatele.
  • „Õpilaste kaasamine ja motiveerimine: kuidas luua positiivne ja toetav õpikeskkond?“ – arutelu, kus osalejad jagavad oma kogemusi ja mõtteid, kuidas luua klassiruumis või veebis selline õpikeskkond, mis soodustab õpilaste aktiivset osalemist, koostööd ja enesearengut. Arutelu eesmärk on leida ühiseid probleeme ja lahendusi, samuti tunnustada häid praktikaid.

Suveseminari lõpus toimub pidulik õhtusöök ja meelelahutusprogramm, kus osalejad saavad lõõgastuda, nautida head muusikat ja seltskonda ning vahetada muljeid suveseminari kohta. Suveseminar on suurepärane võimalus arendada oma professionaalsust, laiendada oma silmaringi ja suhtlusvõrgustikku ning veeta mõnusalt aega kolleegidega. Kui oled huvitatud suveseminarist osa võtma, siis registreeri end kiiresti, sest kohtade arv on piiratud!

Õppekavade rakendumist toetavate õppeprotsesside kirjelduste koostamise töörühmad

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade muudatused on tänaseks Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud ning järgmiseks suureks Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtmiseks on mitmekülgse toe pakkumine koolidele uuenduste toomisel oma igapäevatöösse. Õpetajate toetamiseks ja koolidele suuniste andmiseks otsitakse täna erinevate profiilidega eksperte, kelle abil luua metoodilised juhendmaterjalid, kus esitatakse soovituslik õppesisu, soovitused õpitulemuste klassiti järjestamiseks ning ettepanekud meetodi- ja õppevaravalikuteks. Töö sisu ja kandideerimise kohta on täpsem info esitatud siin.

Ühtlasi soovib Haridus- ja Teadusministeerium tagada sisulise ja sujuva koostöö aineliitude ja töörühmade vahel, mistõttu oodatakse kandideerima kindlasti ka aineliitude liikmeid ning tagame, et igas töörühmas oleks ka aineliidu esindaja, kelle ülesandeks saab olema kahepoolse suhtluse tagamine. Samuti on tähtis, et arendustöö oleks teaduspõhine ning aineõpetuse alased soovitused lähtuksid nüüdisaegse õpikäsituse teaduslikest alustest, mistõttu otsitakse igasse töörühma ka ainedidaktika esindajat ülikoolidest.