Koolitused haridusühendustele

MTÜ arengukava

Toimumisaeg 9.06.22 kell 15.00-18.15

Tule koolitusele, kui sul on tekkinud kasvõi mõni selline küsimus:

 • Kuidas saab kavandada arenguid tulevikuks, mida me kuidagimoodi ette näha ei suuda?
 • Kas kõigil MTÜ-del peab olema arengukava?
 • Mille või kelle arengust selline kava siis rääkima peaks?
 • Kes arengukava koostamisel osalema peaks?
 • Kuidas me aru saame, et meie suurepärane arengukava ei ole enam üldse asjakohane ja seda tuleks muuta?

MTÜ põhikirja korrastamine

Toimumisaeg 18.08.22 kell 15-18.15

Tule koolitusele, kui sul on tekkinud kasvõi mõni selline küsimus:

 • Miks on MTÜ-l vaja põhikirja ja mis seal peaks kindlasti kirjas olema?
 • Kumb on parem, kas üks A4 seaduses kirjeldatud kohustuslikku sisu või 12 lk detailseid kokkuleppeid igaks elujuhtumiks?
 • Mis siis saab, kui selgub, et põhikiri polegi mittetulundusühingute seadusega kooskõlas?
 • Millal peaks aru saama, et ühingu põhikiri on lootusetult vananenud?
 • Kes ja kuidas põhikirja muuta saab ning millal see uus põhikiri jõustub?

MTÜ juhatuse ülesanded ja töökorraldus

Toimumisaeg 13.10.22 kell 15.00 – 18.15

Tule koolitusele, kui sul on tekkinud kasvõi mõni selline küsimus:

 • Miks on juriidilisel isikul vaja juhatust ja millega juhatus tegelema peaks?
 • Kes saavad olla MTÜ juhatuse liikmeks ja kuidas nad ametisse määratakse?
 • Millal algab ja lõppeb juhatuse liikme ametiaeg?
 • Kas tublidest solistidest on võimalik kujundada kauni kõlaga ansambel?
 • Misasi on juhtimisalane jätkusuutlikkus ja kuidas peaks juhatus seda kohe oma ametiaja alguses looma hakkama?

MTÜ kommunikatsioon ja dokumendihaldus

Toimumisaeg 8.12.22 kell 15.00 – 18.15

Tule koolitusele, kui sul on tekkinud kasvõi mõni selline küsimus:

 • Miks on keeruline lugeda teiste inimeste mõtteid ning miks on see ikkagi üks kõige populaarsem kommunikatsioonivõte MTÜ-des?
 • Kuidas loob hea kommunikatsioon konfliktivaba organisatsioonikultuuri?
 • Keda tegelikult huvitab, millega ja kuidas meie ühing tegeleb?
 • Kuidas leida suulise suhtluse ja dokumenteerimise õige tasakaal?
 • Kas info puhul on ikka nii, et mida rohkem, seda uhkem?